Kebudayaan adalah mortar, bukan batu bata. Pembangunan budaya adalah meletakkan lapisan mortar di atas batu bata. Budaya mengikat orang-orang menjadi satu.

Sumber